All-Time Highscores

 
Rank Name Score
256 DORK 51350
257 OZDENK 51350
258 Anonymous 51250
259 SERHATOZDE 51250
260 kinoshita 51250
261 Anonymous 51200
262 pico666923 51200
263 z 51200
264 Anonymous 51150
265 ass 51150
266 bartBANT 51150
267 Anonymous 51100
268 Best 51100
269 ass 51100
270 best 51100
271 Anonymous 51050
272 z 51050
273 Anonymous 51000
274 DORK 51000
275 rApHaEL 51000
276 vovando 51000
277 Anonymous 50900
278 rApHaEL 50900
279 star 50900
280 Anonymous 50800
281 SERHATOZDE 50800
282 guy 50800
283 Best 50750
284 jd 50750
285 z 50750
286 Anonymous 50700
287 PUNiSHER 50700
288 ass 50650
289 rApHaEL 50650
290 sandbox1 50650
291 Anonymous 50600
292 rApHaEL 50550
293 Anonymous 50500
294 PUNiSHER 50450
295 ass 50450
296 turkiye 50450
297 Anonymous 50400
298 pico666923 50400
299 z 50400
300 Anonymous 50350
301 z 50350
302 Anonymous 50250
303 bartBANT 50250
304 geoff 50250
305 kinoshita 50250
306 pico666923 50250
Show scores 306-356